Post Reply 
 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
กองทัพ ขยับบันได หาทางออก จับตาทิศทางประเทศ ใครเลือก
12-16-2013, 03:05 PM
Post: #1
กองทัพ ขยับบันได หาทางออก จับตาทิศทางประเทศ ใครเลือก
สถานการณ์ทางการเมืองรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวจากหลายฝักหลายฝ่าย อย่างมีนัยยะสำคัญ โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของ "คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพร​ะมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" หรือ "กปปส." ที่นำโดย "กำนันสุเทพ" สุเทพ เทือกสุบรรณ กับบรรดา "ผู้ใหญ่บ้าน" และเหล่า "มวลมหาประชาชน" ทั้งหลาย

ที่ประกาศขอเข้าพบ "บิ๊กเจี๊ยบ" พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมกับผู้บัญชาการเหล่าทัพทุกเหล่า รวมไปถึง "บิ๊กอู๋" พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมๆ กับการเข้าพบกับ "ผู้นำองค์กรภาคธุรกิจทั้ง 7" ด้วย

เพื่อขอเข้าพบ "ชี้แจง" และเปิดโอกาสให้ "ซักถาม" ถึงแนวทางของ "การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศ" ของ กปปส. โดยมีความมุ่งหวังให้บรรดา "ผู้กุมกำลังด้านความมั่นคง" เปลี่ยนใจเลือกข้างมาสนับสนุนข้อเรียกร้องของ "มวลมหาประชาชน" ตามที่ได้กล่าวอ้าง

อนึ่ง กปปส. โดย "กำนันสุเทพ" ยังระบุ "เงื่อนไข" ไว้ชัดเจนอีกด้วยว่า ข้อเสนอปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศจะต้องทำก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไป แม้ว่าขณะนี้จะมี "พระราชกฤษฎีกา" กำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 แล้วก็ตาม

จึงทำให้นักวิเคาระห์ทางการเมืองกลับมองการเดินสายพูดคุยของ "กำนัน" เป็นเพียงเพื่อการหา "ทางลง" ให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมเท่านั้น เพราะกองทัพเองก็คงอยากให้มีการเลือกตั้งทั่วไปตามที่มีพระราชกฤษฎีกาออกมาก่อนหน้าน​ี้ เพราะหากจะว่าไปจริงๆ "ทิศทางทางการเมืองตามกระแสโลก" ที่มี "ประชาธิปไตย" เป็นธงนำ

วิธีการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองด้วยวิธีการอันล้าสมัยด้วยการใช้กำลังทหารเข้ายึดอำนา​จนั้นเป็นสิ่งที่อันตรายต่ออนาคตของประเทศ ซึ่งข้อจำกัดในส่วนนี้ "กำนันสุเทพ" กำนันคนแรกของประเทศที่ได้รับการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ จากประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูง คงเข้าใจเป็นอย่างดี

แม้ว่า "ข้อเสนอปฏิรูปเปลี่ยนประเทศ" โดยการจัดตั้ง "สภาประชาชน" ที่เป็นเสมือนการ "โยนหิน" ถามทางออกมาจาก กปปส. โดยมี "กลุ่มชนชั้นนำ" และ "นักวิชาการจำนวนหนึ่ง" ออกมารับลูกสนับสนุนอย่าง "สุดลิ่มทิ่มประตู" และ ช่วยกันขยายความเป็นไปได้ตามข้อเสนอดังกล่าวกันยกใหญ่

ด้วยการเสนอช่องทางตามมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วย อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ออกคำสั่งให้ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี และบรรดาคณะรัฐมนตรีลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ทำให้เกิด "สุญญากาศทางการเมือง" แล้วใช้มาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญเลือก "นายกรัฐมนตรีคนมาใหม่"

แต่สำหรับประเทศไทย ภายหลังจากที่ "คณะราษฎร" ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย อันเป็นระบอบการปกครองที่ให้โอกาสในเสรีภาพของบุคคล สำหรับการแสดงนั้น "ความเห็นที่แตกต่าง" จึงเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอ

จะเห็นได้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีความเคลื่อนไหวออกมาจากกลุ่มนักวิชาการจากหล​ากหลายสถาบัน ที่รวมนักวิชาการ "รุ่นเก๋า" อย่าง ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นิธิ เอียวศรีวงศ์ และ เกษียร เตชะพีระ ขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการ "ดาวรุ่ง" อย่าง วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ปิยบุตร แสงกนกกุล และ ประจักษ์ ก้องกีรติ เป็นต้น

โดยรวมตัวกันภายใต้ชื่อ "สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย" หรือ "สปป." ได้ออกมาแถลงการณ์คัดค้านข้อเสนอของ กปปส. และผู้ที่ออกมาขยายความเป็นไปได้ตามข้อเสนอให้มีการจัดตั้ง "สภาประชาชน" โดยใช้ช่องทางตามมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญนั้น ทาง สปป.มองว่าการอ้างมาตรา 3 เพื่อจัดตั้งสภาประชาชน โดยไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ถือเป็นการกระทำที่ "ไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย" และ ถือเป็น "การรัฐประหาร"

ขณะเดียวกัน การเสนอให้มี "นายกรัฐมนตรีคนกลาง" ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 7 นั้น ถือเป็นข้อเสนอที่พยายามตีความรัฐธรรมนูญที่ "ไม่เป็นไปตามครรลองของประชาธิปไตย" และ "ละเมิดรัฐธรรมนูญ" ส่วนความพยายามที่จะขัดขวางการเลือกตั้ง หรือทำให้การเลือกตั้งล่าช้าออกไป เพื่อทำให้เกิดสุญญากาศทางการเมือง ถือเป็นการทำลายหลักการประชาธิปไตย

ซึ่งทาง สปป.ยังได้เสนอทางออกสำหรับความเห็นต่างในการตีความรัฐธรรมนูญ ด้วยการให้มีการร่วมกันออกแบบกติกากันใหม่ ด้วยการทำประชามติถามประชาชน หรือประชามติยืนยันการใช้รัฐธรรมนูญปี 2550

นอกจากแถลงการณ์คัดค้านข้อเสนอของ กปปส.แล้ว ทาง สปป.ยังตั้งเพจชื่อ "สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย" ทางเฟซบุ๊กให้ผู้ที่เห็นด้วยกับข้อเสนอของ สปป.ร่วมลงชื่อสนับสนุนนำไปถ่วงดุลเสียงของ "มวลมหาประชาชน" ที่แกนนำกล่าวอ้าง เสมือนผ่านการลงมติจากประชาชนทั่วประเทศ

ด้วยสโลแกน "เคารพกติกาประชาธิปไตย เข้าสู่การเลือกตั้ง ไม่มอบอำนาจให้คนกลาง" ที่ ประจักษ์ ก้องกีรติ แห่งคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้ไว้ ซึ่งปรากฏกว่า ผ่านมาแค่ชั่วข้ามคืนมีผู้กดไลค์จำนวนมากจนยอดทะลุแสนกว่าคน และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทั่งนำมาสู่พาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ในเช้าวันรุ่นขึ้น

แม้ว่าขณะนี้ความวุ่นวายทางการเมืองยังไม่ยุติ ขณะเดียวกัน ความเห็นต่างที่ถูกนำเสนอออกมาก่อนหน้า ถูกนำขึ้นมาคุยบน "โต๊ะ" ผ่านเวทีหาทางออกประเทศไทย ที่มีผู้เสนอตัวเป็น "เจ้าภาพ" เยอะแยะมากมาย เพื่อหวังให้ปัญหาทางการเมืองกลับมาอยู่ในจุดที่ถูกต้องตามครรลองของระบอบประชาธิปไต​ย แม้ว่าจะมีความพยายามที่จะทำให้ "บิดเบี้ยว" ก็ตาม

จึงทำให้บรรยากาศของการเมืองตามระบบรัฐสภา ภายหลังจาก "ยุบสภา" พรรคการเมืองแต่ละพรรคจึงเข้าสู่ "โหมดการเลือกตั้ง" เฟ่นหาผู้สมัครกันอย่างยกใหญ่ มีการย้ายค่าย ย้ายสังกัดกันเป็นปกติ

"พรรคเพื่อไทย" ขณะนี้ยังยืนยันที่จะส่ง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นเบอร์ 1 บัญชีรายชื่อของพรรค มิหน้ำซ้ำยังมีตัวเลือกเพิ่มจาก "สมาชิกจากบ้านเลขที่ 111 และ 109" ที่หลุดพ้นบ่วงกรรม ที่ถูกจองจำ แช่แข็ง เป็นเวลานานถึง 5 ปี มาให้เลือกใช้สอยได้อย่างมากมาย กระทั่งส่อเป็นเรื่องวุ่นๆ ในพรรค เพราะมีตัวเลือกเกินกว่ากำหนดที่จะส่งสมัครทั้งหมดได้

ขณะที่พรรคขนาดกลาง อย่าง "ชาติไทยพัฒนา" ก็ได้ตัวจริงอย่าง "เสี่ยเติ้ง" บรรหาร ศิลปอาชา กลับมา

ส่วน "ประชาธิปัตย์" ดูจะยัง "คลุมเครือ" อยู่ไม่น้อย เพราะต้องรอให้กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ที่จะเลือกกันในวันที่ 17 ธันวาคมนี้ เคาะกันอีกครั้งว่าจะส่งลงหรือไม่

แต่ที่แน่ๆ "กำนันสุเทพ" ผู้ยิ่งใหญ่ใน "ประชาธิปัตย์" แม้จะลาออกจากสมาชิกพรรค และได้กล่าวหลายครั้งว่าจะไม่ลงเล่นการเมืองอีก ได้ประกาศว่าหากไม่ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศก่อนการเลือกตั้ง เหล่า "มวลมหาประชาชน" ก็จะขอ "บอยคอต" ไม่รวมกระบวนการการเลือกตั้งหนนี้

ดังนั้น "ประชาธิปัตย์" ที่ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ย้ำนักย้ำหนากับผู้สื่อข่าวต่างประเทศว่า พรรคไม่ได้อยู่เบื้องหลังของการชุมนุมของ กปปส. สิ่งเหล่านี้จึงเป็นประเด็นที่น่าศึกษา น่าติดตาม

ติดตามว่า การเมืองไทยจะเป็นไปเช่นเดียวกับที่ "ทิม ซัลลิแวน" แห่งสำนักข่าวเอพี ได้เขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษ ตั้งข้อสังเกตการเมืองในประเทศไทยในขณะนี้ ไว้ตามหัวเรื่องที่ชื่อว่าศัตรูของบางพรรคการเมืองนั่น ไม่ใช่อื่นไกลแต่คือ ประชาธิปไตย หรือไม่ นั่นเอง
http://www.matichon.co.th/news_detail.ph...&subcatid=
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)

Contact Us | Red Udd | Return to Top | Return to Content | Lite (Archive) Mode | RSS Syndication